สัมมนาวิชาการ
Seminar

สัมมนาวิชาการ

การบริหารจัดการเครื่องมือวัด
ในโรงงานอุตสาหกรรม

22 March 2024
2 April 2567
5 April 2567

โดยวิทยากร คุณวรธนัท แต้อวง
อดีตหัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ

Measurement Of Asia 2024

23 February 2024

โดยปีนี้ผู้เชี่ยวชาญจาก FLUKE มาบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้
ห้องที่ 1 Industrial Process Calibration
ห้องที่ 2 Precision Calibration – What, How, Why.

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ

Industrial Maintenance Through Acoustic Imaging Camera

11 October 2023
17 October 2023
25-26 October 2023

โดย คุณมณฑล อินทยศ

จากบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ

Guideline for building Humidity Calibration Laboratory

31 May 2023

โดย คุณบุญญา อินทยศ

จากบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

 

 

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ

Process Calibration & Applications in Digital Age

14 – 16 March 2023

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Additel มาบรรยายพร้อมสรุปภาษาไทย

 

 

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ

Measurement Of Asia 2022

26 – 28 October 2022

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท FLUKE และสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)

 

 

อ่านเพิ่มเติม