รายชื่อตัวแทนจำหน่าย

1. บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์ จำกัด
โทร : 044-992881-2

2. บริษัท ตัวแทน จำกัด
โทร : 061-396-4333

3. บริษัท ทรีนีตี้ อินสตรูเม้นท์ จํากัด
โทร : 038-021-576

4. บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด
โทร : 02-157-9181

5. บริษัท เอเม็ท จำกัด
โทร : 02-503-8900

6. หจก. ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
โทร : 02-455-5378

7. บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด
โทร : 02-529-2460

8. บริษัท ยูนีค คอนโทรล จำกัด
โทร : 02-3742033-4

9. บริษัท เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง (2003) จำกัด
โทร : 02-435-3371

10. บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรชั่น จำกัด
โทร : 02-757-8435

11. บริษัท พันธวัสส์ โซลูชั่น จำกัด
โทร : 02-946-6350

12. บริษัท ออเร้นจ์ โซลูชั่นส์ จำกัด
โทร : 081-456-6966

13. บริษัท นอร์ท อินสทรูเมนท์ จำกัด
โทร : 053-581 -927