ขอเชิญร่วมงานสัมมนา
Measurement of Asia 2022

          บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Fluke, Additel, Rotronic, Accumac ในประเทศไทย, เมียนมาร์, ลาว และกัมพูชา มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา “Measurement Of Asia 2022” ซึ่งเป็นตลาดนัดวิชาการทางด้านเครื่องมือวัดและซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม โดยจัดขึ้น

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ อิมแพคฟอรั่ม (Impact forum) เมืองทองธานี
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ The Connext Sriracha จังหวัดชลบุรี

          โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท FLUKE และสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) ในการสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงลงทะเบียนผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ Email: [email protected] หรือ Fax: 02-1528854 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1528853, 02-1574701, 061-6251666, 061-6326222

          ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัมมนาในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานของท่านและขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนตลอดมา

รายละเอียดงานสัมมนาวิชาการ

หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนาที่อิมแพคฟอรั่ม (Impact forum) เมืองทองธานี ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนาที่เซ็นทารา โคราช ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนาที่ The Connext Sriracha จังหวัดชลบุรี ดาวน์โหลด
Synopsis ดาวน์โหลด

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Measurement of Asia 2022