เปิดตัวสินค้าใหม่

CENTER 266 – TRMS AC Leakage Clamp Meter

Center266

มี Clamp Meter ยี่ห้อ Fluke และ Brymen อยู่แล้ว

ทำไม ? ต้องมี

Center 266 AC Leakage Clamp Meter 

คำตอบ
ก็เพราะ Fluke และ Brymen ไม่สามารถตรวจหา Leakage Current ในระดับ Milli หรือ Micro Amp ได้

“หมดปัญหากับตัวกันดูดตัด โดยไม่ทราบสาเหตุ”

พิสูจน์ง่ายๆด้วยตัวคุณเองวันนี้ กับ Center 266 AC Leakage Clamp Meter