ประกาศ I การสั่งซื้อสินค้า Fotric

สินค้า Fotric รุ่น 346A , 347A , 348A  และ 345M  สำหรับท่านที่สั่งซื้อสินค้า ก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2565 ท่านจะได้รับสินค้าในรูปโฉมเก่า  และท่านที่สั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จะได้รับสินค้าในรูปโฉมใหม่ 

Fotric 346A

Key Features Fotric 346A (Old)  Fotric 346A (New)
Picture FOTRIC 340 series 346A

Infrared Resolution

384*288

384*288

Super Resolution (SR)

768*576

768*576

Thermal Sensitivity(NETD)

<0.03℃@30℃

<0.03℃@30℃

Temperature Measurement Range

-20℃ to 150℃ (-4℉ to 302℉);

0℃ to 650℃(32℉ to 1202℉);

200℃ to 1200℃(392℉ to 2192℉);

smart switch between

-20℃ to 120℃ (-4℉ to 248℉);

0℃ to 650℃(32℉ to 1202℉);

300℃ to 1550℃(572℉ to 2822℉);

smart switch between

High temperature expansion

/ /

IFOV with Standard Lens (spatial resolution)

1.14mrad

1.14mrad

Digital Zoom

1x to 8x,Continuous adjustment of roller

1-10x,Continuous adjustment of roller

User-definable Spot Markers

8 spot markers

16 spot markers

User-defined Measurement Boxes

8 (rectangle or circle)

12 (rectangle or circle)

User-defined Measurement Lines

8 measurement lines

 8 measurement lines

Minimum Focus Distance

0.1m

0.1m

Focus Mode

TurboFocus™ Speedy Intelligent
Autofocus system for continuous,
laser distance, graphic contrast,manual

TurboFocus™ Speedy Intelligent
Autofocus system for continuous,
laser distance, graphic contrast,manual

Laser Ranger/Pointer

Independent key activation;

Laser level: 2; Wavelength: 635nm; Power: <1mW;
Laser distance: 0.1~50m, Accuracy: d*0.01%±2mm

Independent key activation;

Laser level: 2; Wavelength: 635nm; Power: <1mW;
Laser distance: 0.1~50m, Accuracy: d*0.01%±2mm

Optional Lens

Fotric 346A (Old)

Fotric 346A (New)

Wide-angle

44°×34° (<0.1m), IFOV: 2.0 mrad

44°×34° (<0.1m), IFOV: 2.0 mrad

Telephoto

15°×11° (<0.25m), IFOV: 0.68 mrad

12°×9° (<1m), IFOV: 0.55 mrad

Ultra Telephoto

7°×5° (<1.0m), IFOV: 0.32 mrad

7°×5° (<3.0m), IFOV: 0.32 mrad

Fotric 347A

Key Features Fotric 347A (Old)  Fotric 347A (New)

Picture

347A

Infrared Resolution

480*360

480*360

Super Resolution (SR)

960*720

960*720

Thermal Sensitivity(NETD)

<0.04℃@30℃

0.03℃@30℃

Temperature Measurement Range

-20℃ to 150℃ (-4℉ to 302℉);

0℃ to 650℃(32℉ to 1202℉);

200℃ to 1200℃(392℉ to 2192℉);

smart switch between

-20℃ to 120℃ (-4℉ to 248℉);

0℃ to 650℃(32℉ to 1202℉);

300℃ to 1550℃(572℉ to 2822℉);

smart switch between

High temperature expansion

/ /

IFOV with Standard Lens (spatial resolution)

0.91mrad

0.91mrad

Digital Zoom

1-8x,Continuous adjustment of roller

1-10x,Continuous adjustment of roller

User-definable Spot Markers

8 spot markers

16 spot markers

User-defined Measurement Boxes

8 (rectangle or circle)

12 (rectangle or circle)

User-defined Measurement Lines

8 measurement lines

8 measurement lines

Minimum Focus Distance

0.25m

0.25m

Focus Mode

TurboFocus™ Speedy Intelligent
Autofocus system for continuous,
laser distance, graphic contrast,manual

TurboFocus™ Speedy Intelligent
Autofocus system for continuous,
laser distance, graphic contrast,manual

Laser Ranger/Pointer

Independent key activation;
Laser level: 2; Wavelength: 635nm; Power: <1mW;
Laser distance: 0.1~50m, Accuracy: d*0.01%±2mm

Independent key activation;
Laser level: 2; Wavelength: 635nm; Power: <1mW;
Laser distance: 0.1~50m, Accuracy: d*0.01%±2mm

Optional Lens

Fotric 347A (Old)

Fotric 347A (New)

Wide-angle

44°×34° (<0.1m), IFOV: 1.6 mrad

44°×34° (<0.1m), IFOV: 1.6 mrad

Telephoto

12°×9°(<1.0m), IFOV: 0.44 mrad

12°×9°(<1.0m), IFOV: 0.44 mrad

Ultra Telephoto

7°×5°(<3.0m), IFOV: 0.25 mrad

7°×5°(<3.0m), IFOV: 0.25 mrad

Fotric 348A

Key Features Fotric 348A (Old)  Fotric 348A (New)

Picture

348A

Infrared Resolution

640*480

640*480

Super Resolution (SR)

1280*960

1280*960

Thermal Sensitivity(NETD)

<0.04℃@30℃

<0.03℃@30℃

Temperature Measurement Range

-20℃ to 150℃ (-4℉ to 302℉);

0℃ to 650℃(32℉ to 1202℉);

200℃ to 1200℃(392℉ to 2192℉);

smart switch between

-20℃ to 120℃ (-4℉ to 248℉);

0℃ to 650℃(32℉ to 1202℉);

300℃ to 1550℃(572℉ to 2822℉);

smart switch between

High temperature expansion

/ /

IFOV with Standard Lens (spatial resolution)

0.68mrad

0.68mrad

Digital Zoom

1-8x,Continuous adjustment of roller

1-10x,Continuous adjustment of roller

User-definable Spot Markers

8 spot markers

16 spot markers

User-defined Measurement Boxes

8 (rectangle or circle)

12 (rectangle or circle)

User-defined Measurement Lines

8 measurement lines

8 measurement lines

Minimum Focus Distance

0.25m

0.25m

Focus Mode

TurboFocus™ Speedy Intelligent

Autofocus system for continuous,

laser distance, graphic contrast,manual

TurboFocus™ Speedy Intelligent

Autofocus system for continuous,

laser distance, graphic contrast,manual

Laser Ranger/Pointer

Independent key activation;
Laser level: 2; Wavelength: 635nm; Power: <1mW;
Laser distance: 0.1~50m, Accuracy: d*0.01%±2mm

Independent key activation;
Laser level: 2; Wavelength: 635nm; Power: <1mW;
Laser distance: 0.1~50m, Accuracy: d*0.01%±2mm

Optional Lens

Fotric 348A (Old)

Fotric 348A (New)

Wide-angle

44°×34° (<0.1m), IFOV: 1.20 mrad

44°×34° (<0.1m), IFOV: 1.20 mrad

Telephoto

12°×9°(<1.0m), IFOV: 0.33 mrad

12°×9°(<1.0m), IFOV: 0.33 mrad

Ultra Telephoto

7°×5°(<3.0m), IFOV: 0.19 mrad

7°×5°(<3.0m), IFOV: 0.19 mrad

Fotric 345M

Key Features Fotric 345M (Old)  Fotric 345M (New)

Picture

345M

Infrared Resolution

320*240

320*240

Super Resolution (SR)

640*480

640*480

Thermal Sensitivity(NETD)

<0.04℃@30℃

<0.04℃@30℃

Temperature Measurement Range

-20℃ to 120℃ (-4℉ to 248℉);

0℃ to 650℃(32℉ to 1203℉);

smart switch between

-20℃ to 120℃ (-4℉ to 248℉);

0℃ to 650℃(32℉ to 1203℉);

smart switch between

High temperature expansion

No support No support

IFOV with Standard Lens (spatial resolution)

1.36mrad 1.36mrad

Digital Zoom

1-8x, continuous adjustment of roller 1-8x, continuous adjustment of roller

User-definable Spot Markers

4 spot markers

12 spot markers

User-defined Measurement Boxes

4 (rectangle or circle)

8 (rectangle or circle)

User-defined Measurement Lines

1 measurement line

4 measurement line

Minimum Focus Distance

0.1m

0.1m

Focus Mode

Manual

Manual

Laser Ranger/Pointer

Independent key activation;
Laser level: 2; Wavelength: 635nm;
Power: <1mW; Not support distance measurement

Independent key activation;
Laser level: 2; Wavelength: 635nm;
Power: <1mW; Not support distance measurement

Optional Lens

Fotric 345M (Old)

Fotric 345M (New)

Wide-angle

44°×34° (<0.1m), IFOV: 2.40 mrad

44°×34° (<0.1m), IFOV: 2.40 mrad

Telephoto

15°×11° (<0.25m), IFOV: 0.82 mrad

12°×9° (<1m), IFOV: 0.65 mrad

Ultra Telephoto

-

-