Additel ADT680A Digital Pressure Gauge

  • ช่วงแรงดันสูงสุด 60,000 psi (4,200 bar)
  • ความแม่นยำ 0.1% หรือ 0.2%FS
  • บันทึกข้อมูลได้ 800,000 รายการ
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 4000 ชั่วโมง
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่อ่านง่าย
  • รองรับ Bluetooth และ RS232
  • ใช้งานร่วมกับ Link Mobile App ของ Additel
SKU: ADT680A Category: