Fluke 114 Electrical Multimeter

  • AutoVolt: แอดชัวร์ ac/dc อัตโนมัติ
  • ไลท์ไลท์ LED เมื่อข้ามชั้นที่แสงน้อย
  • เกินและภาวต่อเนื่อง
  • ค่าปรับ/ค่าปรับ/
  • ระดับความปลอดภัย CAT III 600 V