Fluke 1507 Insulation Resistance Tester

  • เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนขั้นสูงที่ทนทานและกะทัดรัดสำหรับผู้รับเหมาไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
  • คำนวณดัชนีโพลาไรเซชันและอัตราส่วนการดูดซับไดอิเล็กทริกโดยอัตโนมัติ
  • ทำให้การทดสอบซ้ำๆ เป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันเปรียบเทียบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
  • มีแรงดันทดสอบฉนวนหลายแบบ: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V และ 1000 V