Fluke 1623-2 GEO Earth Ground Tester

Fluke 1623-2 เป็นเครื่องทดสอบกราวด์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถทำการวัดกราวด์ทั้งสี่ประเภทได้

  • ทดสอบลูปความต้านทานการตกของศักย์ไฟฟ้าแบบ 3 และ 4 ขั้ว
  • ทดสอบความต้านทานดินแบบ 4 ขั้ว
  • ทดสอบสายดินแบบเลือกโดยใช้แคลมป์ 1 ตัว
  • ทดสอบสายดินแบบไม่มีหลักโดยใช้แคลมป์ 2 ตัว
  • ระดับ IP56 สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
Category: