Fluke 375 FC True-rms AC/DC Clamp Meter

  • แคลมป์มิเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่วัดแรงดันไฟต่ำมากและความต้านทานสูง
  • ส่งการวัดไปยังสมาร์ทโฟนของคุณผ่าน Fluke Connect® เพื่อให้คุณสามารถดูได้ในระยะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • วัดกระแสไฟ AC และ DC ที่ 600 A และแรงดันไฟ AC และ DC ที่ 1000 V
  • วัดกระแสไฟ AC ถึง 2500 A AC ด้วยโพรบวัดกระแสแบบยืดหยุ่น iFlex ที่เป็นอุปกรณ์เสริม