Fluke 424D Laser Distance Meter

เครื่องวัดระยะห่างเลเซอร์ สามารถวัดได้ในระยะสูงถึง 100 เมตร มีจอแสดงผลขนาดใหญ่ 4 บรรทัด เข็มทิศในตัว และเซนเซอร์ความลาดเอียง 180º สำหรับการวัดระดับและการติดตามความสูง