Fluke BT500 Series เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ (Battery Analyzer)

  • การวัดที่สำคัญ – ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ กระแสไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าริปเปิล ความถี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่
  • ทดสอบอนุกรมแบตเตอรี่ตามลำดับอัตโนมัติหรือกำหนดเองด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลการวัดอัตโนมัติ รวมถึงแรงดันไฟฟ้า ความต้านทาน และอุณหภูมิ
  • การบันทึกแบบครอบคลุม – ค่าการวัดทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติระหว่างการทดสอบ และสามารถทบทวนได้ในเครื่องมือก่อนที่จะดาวน์โหลดเพื่อการวิเคราะห์ในภาคสนาม
  • ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่าย การออกแบบกะทัดรัดและโครงสร้างแข็งแกร่งทำให้มีประสิทธิภาพ ให้ผลการทดสอบและความเชื่อถือได้สูงสุด