Fluke 568 Contact & Infrared Temp Gun

  • วัดได้ -40 °C ถึง 800 °C /-40 °F ถึง 1472 °F
  • วัดค่าของวัตถุขนาดเล็กจากระยะไกลมากขึ้น ด้วยอัตราส่วนของระยะห่างต่อจุดเท่ากับ 50:1
  • ดูข้อมูลของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากไซต์งาน โดยใช้ USB และแล็ปท็อป