Fluke 710 mA Loop Valve Tester

  • ฟังก์ชันการทดสอบวาล์วที่สำคัญประกอบด้วยการทดสอบลายเซ็นของวาล์วที่กำหนดค่าไว้แล้ว การทดสอบความเร็ว การทดสอบขั้น การทดสอบแบบกำหนดเอง และการทดสอบการกระแทกและการเคลื่อนที่ไม่เต็มจังหวะ
  • ฟังก์ชันการปรับเทียบลูป mA ที่สำคัญประกอบด้วยการจ่าย mA, จำลอง mA, อ่าน mA, อ่าน/ลูปกำลังไฟฟ้า, mA, และอ่านแรงดันไฟฟ้า
  • ซอฟต์แวร์ ValveTrack™ รองรับการอัปโหลดไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์การวัดวาล์วที่ได้บันทึกไว้ในหน่วยความจำอย่างละเอียดเพิ่มเติม