Fluke 719Pro Electric Pressure Calibrator

 • มีปั๊มไฟฟ้าติดตั้งในตัว สอบเทียบความดันได้สะดวกด้วยมือเดียว
 • ทดสอบสวิตช์ความดันได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังค์ทดสอบสวิตช์ที่ใช้งานง่าย
 • มีตัวปรับความดันละเอียดที่เที่ยงตรงสูง เพื่อให้ได้ความดันในการสอบเทียบอย่างแม่นยำ
 • ความแม่นยำสูง (0.025 %) สำหรับการสอบเทียบทรานสมิตเตอร์ระดับอ้างอิงได้
 • ช่วงแรงดัน 30 PSI, 150 PSI และ 300 PSI
 • ตั้งค่าจำกัดความดันสูงสุดของปั๊มได้
  – ป้องกันความดันสูงเกิน
  – และช่วยในการกำหนดความดันที่ต้องการได้
 • มีที่ดักความชื้นในตัว ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากความชื้น
 • วัดอุณหภูมิได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยโพรบ RTD (อุปกรณ์เสริม)