Fluke 726 Precision Multifunction Calibrators

  • เครื่องสอบเทียบมัลติฟังก์ชั่น อุณหภูมิ ความถี่ แรงดันไฟฟ้า และ mA
  • มีความแม่นยำ 0.01%
  • สอบเทียบเทอร์โมคัปเปิลและเครื่องมืออุณหภูมิ RTD
  • จัดเก็บผลการสอบเทียบสูงสุดแปดรายการในหน่วยความจำสำหรับการวิเคราะห์
  • จ่าย mA พร้อมด้วยการวัดแรงดันพร้อมกันเพื่อทดสอบวาล์วและ I/P
  • แหล่งจ่ายไฟลูป 24 V ในตัว
  • การคำนวณ % ข้อผิดพลาดของเครื่องส่ง แปลค่าผลลัพ์การสอบเทียบโดยไม่ต้องใช้เครื่องคำนวณ
  • เก็บการตั้งค่าการทดสอบที่ใช้งานบ่อยสำหรับการใช้งานภายหลัง
  • ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายพร้อมปุ่มฟังก์ชั่นเฉพาะ