Fluke 802EN เครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Meter)

  • โหมดการทดสอบสามโหมดเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมการทดสอบที่ซับซ้อนในสาขาอุตสาหกรรม
  • ความสามารถในการทำซ้ำสูงเพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
  • การวัดด้วยปุ่มเดียวเพื่อรับผลการประเมินภายใน 6 วินาที
  • ชุดจัดเก็บข้อมูล 99 ชุด ตรวจสอบแบบเรียลไทม์