Fluke 88V Deluxe Automotive Multimeter

  • ความแม่นยำ dc 0.1 %
  • การวัดกระแสสูงสุดถึง 10 A, 20 A เป็นเวลาไม่เกิน 30 วินาที
  • การวัดความกว้างพัลซ์เป็นมิลลิวินาทีสำหรับหัวฉีดเชื้อเพลิง
  • ที่แขวนแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้แขวนมิเตอร์กับยานพาหนะ และทำให้มือว่างสำหรับทำงานอื่นๆ ได้
  • การบันทึกค่าต่ำสุด/สูงสุด/เฉลี่ยพร้อมการเตือนค่าต่ำสุด/สูงสุดเพื่อจับข้อมูลการผันแปรโดยอัตโนมัติ
  • การเก็บค่าสูงสุด ต่ำสุด/สูงสุด เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วถึง 250 μs