Fluke 922 Airflow Meter/Kit

  • จอแสดงผลที่สว่างเพื่อการดูข้อมูลได้ชัดเจนในทุกสภาพการทำงาน
  • ฟังก์ชั่น Min/Max/Average/Hold เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย
  • ความจุข้อมูล 99 จุด
  • ความละเอียดลดลงถึง 0.001 ใน H2O
  • ปิดอัตโนมัติช่วยประหยัดแบตเตอรี่
  • รับประกันโดยผู้ผลิต