Fluke 985 Particle Counter

  • ประเมินคุณภาพอากาศได้ง่าย รับประกันการวัดปริมาณฝุ่นแยกขนาด 6 แชนแนล ตั้งแต่ 0.3 µm – 10 µm ได้แม่นยำ
  • น้ำหนักเบา ออกแบบมาให้สามารถใช้งานมือเดียวได้ง่ายเมื่ออยู่ในพื้นที่แคบหรือไม่สะดวก
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน ใช้งานต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
  • จอแสดงผลสี 3.5 QVGC ขนาดใหญ่
  • พื้นที่บันทึกข้อมูล 10,000 รายการ และเข้าถึงข้อมูลในอดีตได้อย่างรวดเร็ว