Fluke PRV240 Proving Unit

  • ลดความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตด้วยการตรวจยืนยันความถูกต้องในการทำงานของเครื่องมือทดสอบ โดยไม่ทำให้คุณต้องเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตราย
  • จ่ายไฟ 240 V ทั้ง DC และ AC
  • ใช้งานได้กับเครื่องมือทดสอบ high impedance หรือ low impedance