อุปกรณ์ทดสอบความถูกต้อง Fluke PRV240

  • ลดความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตและประกายอาร์กด้วยการตรวจยืนยันความถูกต้องในการทำงานของเครื่องมือทดสอบ โดยไม่ทำให้คุณต้องเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่อาจเป็นอันตราย
  • จ่ายแรงดันไฟฟ้าทั้งกระแสสลับและกระแสตรงแบบคงที่ โดยจ่ายแรงดัน 240 โวลต์กระแสสลับ/กระแสตรง
  • สามารถใช้ได้กับมัลติมิเตอร์อิมพีแดนซ์สูงหรืออิมพีแดนซ์ต่ำ แคลมป์มิเตอร์ หรือเครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า 2 ขั้ว