กล้องถ่ายภาพความร้อนแบบพกพา Pti120

  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -20°C ถึง 400°C
  • ชุดแบบสี 6 แบบ
  • ทนการตกจากที่สูงได้ 1 เมตร
  • ระดับมาตรฐานการป้องกัน IP54