Fluke T+ Electrical Tester

  • การระบุแรงดันไฟฟ้า ac/dc 3 รูปแบบ: แสง, เสียง และการสั่นสะเทือน
  • ตรวจหาแรงดันไฟฟ้าที่ทำงานอยู่แม้ว่าแบตเตอรี่จะหมดไปแล้ว
  • สายวัดทดสอบสำหรับงานหนักมากที่สามารถเปลี่ยนได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความทนทาน
  • ไฟฉาย LED ช่วงส่องสว่างเพื่อการทำงานในบริเวณที่มีแสงน้อย
  • GFCI Trip สำหรับทดสอบวงจร GFCI บนเต้าเสียบ
  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V