Fluke T6-1000 Electrical Tester

  • การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ac แบบ True-rms อย่างแม่นยำ
  • ความต้านทาน: 1 Ω ถึง 100 kΩ
  • การวัดความถี่ 45 Hz ถึง 66 Hz
  • ทำงานได้กับสายไฟส่วนใหญ่ ขนาดไม่เกิน AWG 4/0 (120 มม.2) โดยมีปากคีมกว้าง 17.8 มม.
  • ปุ่มแสดงผลค้างไว้ชั่วคราวให้คุณอ่านได้สะดวก
  • จอแสดงผลอ่านง่าย พร้อมไฟส่องสว่าง
  • ใช้ได้กับที่แขวนมิเตอร์แม่เหล็ก Fluke TPAK เพื่อความสะดวกในการทำงาน