Fluke TiS60+ Thermal Camera

  • ความละเอียด 320 x 240
  • การทดสอบการตกที่ความสูง 2 เมตร
  • เทคโนโลยี IR Fusion™ ช่วยให้บริบทแวดล้อม
  • โฟกัสคงที่
  • วัดสูงสุดถึง 400 °C