Fluke TLK289 – Industrial Master Test Lead Set

ชุดสายวัดทดสอบ ออกแบบมาสำหรับการทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 8 รายการ