Fluke v3000 FC Wireless AC Voltage Module

  • วัดค่าได้ถึง 1000 V True-RMS AC
  • ใช้เป็นเครื่องวัดแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
  • ใช้ฟังก์ชันการบันทึกค่าที่อ่านได้มากถึง 65,000 ค่า