Fluke v3001 FC Wireless DC Voltage Kit

  • วัดได้ถึง 1000 V DC
  • ใช้เป็นเครื่องวัดแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
  • บันทึกค่าต่ำสุด/ค่าสูงสุด
  • ใช้ฟังก์ชันการบันทึกค่าที่อ่านได้มากถึง 65,000 ค่า
  • CAT III 1,000 V, Cat IV 600 V; IP54