Fluke v3001 FC Wireless DC Voltage Module

  • วัดแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 1000 V
  • ใช้เป็นเครื่องวัดแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
  • ใช้ฟังก์ชันการบันทึกค่าที่อ่านได้มากถึง 65,000 ค่า
  • น้ำหนัก : 0.26 กก.