Fluke VT06 Visual IR thermometer

  • ความละเอียด 120 x 90 
  • ช่วงอุณหภูมิกว้าง -20 °C ถึง 400 °C
  • ค้นหาเป้าหมายที่วัดได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวชี้เลเซอร์ในตัว
  • เวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 8 ชั่วโมง