Fluke VT08 Visual IR thermometer

  • ความละเอียด 120 x 90 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ช่วงอุณหภูมิกว้าง -20 °C ถึง 400 °C
  • ผสมผสานภาพที่มองเห็นด้วยการซ้อนทับภาพความร้อนอินฟราเรดแบบเรียลไทม์เพื่อแยกความแตกต่างของเป้าหมายที่วัดได้อย่างชัดเจน
  • ค้นหาเป้าหมายที่วัดได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวชี้เลเซอร์ในตัว
  • เวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมง อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 5 ชั่วโมง