มัลติมิเตอร์ความร้อน TRMS Fluke 279 FC

  • มัลติมิเตอร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนในตัว
  • ฟังก์ชันการตรวจวัด 15 แบบได้แก่ แรงดันไฟฟ้า AC พร้อมตัวกรอง Low-pass, แรงดันไฟฟ้า DC, ความต้านทาน, ความต่อเนื่อง, ความจุไฟฟ้า, การทดสอบไดโอด, ต่ำสุด/สูงสุด/เฉลี่ย, กระแส AC (พร้อม iFlex), ความถี่
  • กล้องถ่ายภาพความร้อนเปิดเผยปัญหาด้านไฟฟ้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัย จึงไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบและการตรวจสอบที่ใช้เวลานาน