บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายหลักสินค้ายี่ห้อ FLUKE ในประเทศไทย, เมียนมาร์, ลาว และกัมพูชา มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “Measurement Of Asia 2024” ซึ่งเป็นสัมมนาวิชาการทางด้านมาตรวิทยา โดยปีนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก FLUKE มาบรรยายในสองหัวข้อต่อไปนี้

             ห้องที่ 1 Industrial Process Calibration บรรยายโดย Mr. Jim Shields ซึ่งจะมาบรรยายครอบคลุมตั้งแต่ Electrical, Temperature, Pressure และปิดท้ายด้วย HART Calibration ซึ่งเหมาะมากในงาน Process Control ในโรงงานอุตสาหกรรม

             ห้องที่ 2 Precision Calibration – What, How, Why. บรรยายโดย Mr. Karl Kurtz ซึ่งจะเป็นการบรรยายเจาะลึกลงไปใน Parameter ของ Pressure และ Flow ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดจาก Synopsis และ Agenda ที่แนบมา

งานสัมมนาครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้นที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (พิกัด 13.99821, 100.63258) คลิกดู Google Map
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

และในทุกห้องจะมีการบรรยายสรุปเป็นภาษาไทยให้ท่านอีกครั้ง

       ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัมมนาในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานของท่านและขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนตลอดมา

รายละเอียดงานสัมมนาวิชาการ

หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนา Measurement Of Asia 2024 – ดาวน์โหลด
Synopsis & Aganda – ดาวน์โหลด

Speaker

Mr. Jim Shields

Mr. Jim Shields
Product Manager,Process Calibration Tools

Fluke Corporation

Mr. Karl Kurtz
Product Sales,

Service Training Manager – APAC Region

Fluke Corporation

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา (Register)

  ข้าพเจ้ามีความยินดีร่วมงาน "Measurement Of Asia 2024"

  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

  บริษัท :

  ที่อยู่ :

  เบอร์ติดต่อบริษัท :

  ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

  ชื่อ-นามสกุล :

  ตำแหน่ง/แผนก :

  เบอร์ติดต่อ :

  Email :

  ท่านทราบข่าวการจัดสัมมนาจากที่ใด
  www.measurementasia.comEmailFacebookLINE Officialอื่นๆ โปรดระบุ

  หมายเหตุ
  กรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Tel. 02-157-1701 หรือ 
  สามารถแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทาง LINE Official :  line measurementasia