การบริหารจัดการเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด ผู้แทนจำหน่ายหลักสินค้ายี่ห้อ FLUKE ในประเทศไทย, เมียนมาร์, ลาว และกัมพูชา มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยจะบรรยายเกี่ยวกับ

– การเลือกวิธีการสอบเทียบ
– การประเมินแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนในการวัด
– การเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
– การวิเคราะห์ผลจากใบรับรองผลการสอบเทียบ
– การตั้งค่าเกณฑ์การยอมรับ (Maximum Permissible Error หรือ MPE)
– การกำหนดช่วงเวลาสอบเทียบ (Calibration Interval)

งานสัมมนาครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้นที่

📌 บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด (ปทุมธานี) (พิกัด 14.04583, 100.70667)
ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (คลิกดู Google Map)

📌 บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด สาขาระยอง (พิกัด 12.85397, 101.09717)
ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (คลิกดู Google Map)

📌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา)
ห้อง B408 ชั้น 4 (พิกัด 14.87140, 102.02090)
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (คลิกดู Google Map)

โดยวิทยากร คุณวรธนัท แต้อวง อดีตหัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบไฟฟ้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัมมนาในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานของท่านและขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนตลอดมา

รายละเอียดงานสัมมนาวิชาการ

หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปทุมธานี – ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ระยอง – ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญร่วมงานสัมมนา การบริหารจัดการเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม ที่โคราช – ดาวน์โหลด

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา