จำหน่ายเครื่องมือวัด Fluke, Additel, Accumac, Rotronic, Brymen และสินค้าอื่นๆ

รับประกันสินค้า โดยผู้ผลิต และศูนย์ซ่อมบริษัทเมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

Fluke Calibration : สินค้าแนะนำ

Electrical Calibration

8808A Digital Multimeter

Flow Calibration

molbox1+ Flow Terminal

Temperature Calibration

6109A Portable Calibration Bath

Fluke Industrial : สินค้าแนะนำ

Additel : สินค้าแนะนำ

Accumac : สินค้าแนะนำ

Rotronic : สินค้าแนะนำ

Cleanroom Panel

CRP5 Series

Hygrometer - Transmitter

HygroFlex8-HF8-Transmitter

(AwTherm) Laboratory Analyzer

AwTherm -Water Activity Meter

(HygroLab C1) Laboratory Analyzer

HygroLab C1

Fotric : สินค้าแนะนำ

New
New

Fixed-mount Thermal Imager

Fotric 600s Fixed-mount

320M Series

Fotric 323M

320F Series

Fotric 325F

340A Series

Fotric 348A

340M Series

Fotric 345M

UNI-T : สินค้าแนะนำ

New

Digital Oscilloscopes

MSO3152E

Handheld Digital Oscilloscopes

UTD1202C

New

DC Power Supplies

UDP6721

Electronic Loads

UTL8512S

Multi-channel Temperature Testers

UT3232

UPRtek : สินค้าแนะนำ

Handheld Spectrometers

PG200N Spectral PAR Meter

Handheld Spectrometers

MK350N Premium

Handheld Spectrometers

MK350D Compact Spectrometer

Handheld Spectrometers

MK350S Premium