สถานที่จัดจำหน่าย

BANGKOKบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด                 99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120Mobile: +666 1632 6222, +666 1625 1666  Office: +662 157 1701, +662 152 8853Fax: +662-1528854Direct Line Mr.Monton +668 1847 8677Email: [email protected]

BANGKOKบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด                  99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120Mobile: +666 1632 6222, +666 1625 1666  Office: +662 157 1701, +662 152 8853Fax: +662-1528854Direct Line Mr.Monton +668 1847 8677Email: [email protected]

BANGKOK

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

  • 99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
  • Mobile: 06-1632-6222, 06-1625-1666
  • Office: +662-157-1701, +662-152-8853
  • Fax: +662-1528854 
  • Direct Line Mr.Monton: +668 1847 8677
  • Email: [email protected]

BANGKOKบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวงปทุมธานี 12120Mobile: +666 1632 6222, +666 1625 1666Office: +662 157 1701, +662 152 8853Fax: +662-1528854Direct Line Mr.Monton +668 1847 8677Email: [email protected]

ระยอง
ระยอง
ระยอง

RAYONGบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด                   51/1 หมู่ 5 ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180Phone: 033-014-895 Fax. 033-014-895Email: [email protected]

RAYONG

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด

RAYONGบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด51/1 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนาระยอง 21180Phone: 033-014-895 Fax. 033-014-895Email: [email protected]

RAYONGบริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด                   51/1 หมู่ 5 ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา ระยอง 21180Phone: 033-014-895 Fax. 033-014-895Email: [email protected]

MYANMARMeasurement Asia Co., Ltd.                               Shan Shan No.E-4, Sakawar (1) Road,(4) Quarter, FMI City, Hlaing Thar Yar Township,Yangon Myanmar.Tel: +95 (9) 786 789 789, +95 (9) 2544 100 82Email : [email protected]

MYANMAR

Measurement Asia Co., Ltd.

Due to the situation, our office will relocate to the newplace. for further update information will be announced soon.

MYANMARMeasurement Asia Co., Ltd. Shan ShanNo.E-4, Sakawar (1) Road,(4) Quarter,FMI City, Hlaing Thar Yar Township,Yangon Myanmar.Tel: +95 (9) 786 789 789, +95 (9) 2544 100 82Email : [email protected]Website : www.measurementasia.com

MYANMARMeasurement Asia Co., Ltd.                               Shan Shan No.E-4, Sakawar (1) Road,(4) Quarter, FMI City, Hlaing Thar Yar Township,Yangon Myanmar.Tel: +95 (9) 786 789 789, +95 (9) 2544 100 82Email : [email protected]