สถานที่จัดจำหน่าย

” MEASUREMENTASIA CO.,LTD. “
99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

Office: 02-157-1701, 02-152-8853
Mobile: 061-625-1666
Fax: 02-152-8854 
Direct Line Mr.Monton: 081-847-8677
Email: [email protected]

” FLUKE EXPERIENCE STORE – PATHUM THANI “
99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

Tel : 061-396-4333 / [email protected]

” FLUKE EXPERIENCE STORE – RAYONG “
51/1 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

เปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

Tel : 061-395-6000 / [email protected]

” FLUKE EXPERIENCE STORE – KORAT “
โครงการสีวลี ปาร์ค ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

เปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

Tel : 061-632-6222

สถานที่จัดจำหน่าย

MEASUREMENTASIA CO.,LTD.
99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Office: 02-157-1701, 02-152-8853
Mobile: 061-625-1666
Fax: 02-152-8854 
Direct Line Mr.Monton: 081-847-8677
Email: [email protected]

FLUKE EXPERIENCE STORE
PATHUM THANI
99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Tel : 061-396-4333
[email protected]

FLUKE EXPERIENCE STORE
RAYONG
51/1 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่
อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180

Tel : 061-395-6000
[email protected]

FLUKE EXPERIENCE STORE
KORAT
โครงการสีวลี ปาร์ค
ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30280

Tel : 061-632-6222

สถานที่จัดจำหน่าย

MEASUREMENTASIA CO.,LTD.
99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Office: 02-157-1701, 02-152-8853
Mobile: 061-625-1666
Fax: 02-152-8854 
Direct Line Mr.Monton: 081-847-8677
Email: [email protected]

FLUKE EXPERIENCE STORE
PATHUM THANI
99 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Tel : 061-396-4333 / [email protected]

FLUKE EXPERIENCE STORE
RAYONG
51/1 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180

Tel. 061-395-6000
[email protected]

FLUKE EXPERIENCE STORE
KORAT
โครงการสีวลี ปาร์ค ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30280

Tel. 061-632-6222