Fluke 190 Series III ScopeMeter® Test Tools

  • มาตรฐานสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
  • บันทึก ดู และวิเคราะห์รูปแบบคลื่นที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติ
  • การดาวน์โหลดทาง USB และ Wi-Fi เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ FlukeView®
  • มี 4 อินพุต แยกกราวด์ สามารถวัดระบบไฟฟ้าสูงสุด 1000 V