Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ไดรฟ์

  • การทดสอบพร้อมการแนะนำด้วยแผนภาพกราฟฟิกการเชื่อมต่อทีละขั้นตอน
  • โปรไฟล์การวัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งค่า
  • ความสามารถในการเขียนรายงานในตัว
  • สร้างรายงานวิธีการแก้ปัญหาทั้งก่อนและหลังได้ง่ายขึ้น