Fluke 323 True RMS Clamp Meter

การวัดแบบ True-rms และการปรับตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้แคลมป์มิเตอร์ 320 Series เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาได้ทั่วไปได้ดีที่สุด สำหรับช่างไฟฟ้าสำหรับธุรกิจและที่อยู่อาศัย Fluke 323 เหมาะสำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดถึง 400 A ในช่องวางสายไฟฟ้าที่มีเนื้อที่จำกัด