Fluke 377 FC Non-Contact Voltage True-rms AC/DC Clamp Meter with iFlex

  • วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสด้วยก้ามแคลมป์
  • ทดสอบได้เร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องสัมผัสสายที่มีไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี FieldSense™
  • ทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้า 3 เฟสได้โดยใช้ขั้นตอนน้อยกว่า