Fluke 355 True RMS 2000 A Clamp Meter

  • การวัดกระแสไหลเข้าจะบันทึกกระแสไฟฟ้าที่กระชากเมื่อ ‘เปิดเครื่อง’ ด้วยความแม่นยำและดำเนินการซ้ำได้
  • การวัดแรงดันไฟฟ้าสูงของ 1000 V ac + dc true-rms, 600 V ac และ 1000 V dc จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดสอบได้หลากหลายด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว (355 เท่านั้น)