Fluke 373 True-RMS AC Clamp Meter

  • การวัดกระแสไฟฟ้า 600 A ac ด้วยคีมแบบคงที่
  • การวัดแรงดันไฟฟ้า 600 V ac และ dc
  • การประมวลผลสัญญาณที่ทันสมัยช่วยให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่มีสัญญาณรบกวน พร้อมทั้งสามารถอ่านค่าได้อย่างมีเสถียรภาพ
  • CAT IV 300 V, CAT III 600 V