Fluke a3004 FC Wireless 4-20 mA DC Clamp Meter

  • วัดสัญญาณ 4 ถึง 20 mA โดยไม่ “ทำให้วงจรขาด”
  • แคลมป์ที่ถอดออกได้พร้อมสายต่อสำหรับการวัดในที่แคบ
  • บันทึกการวัดได้สูงสุด 65,000 รายการ