Fluke i1010 AC/DC Current Clamp

  • วัดกระแสไฟฟ้า DC ตั้งแต่ 1 A ถึง 1,000 A และกระแสไฟฟ้า AC ตั้งแต่ 1 A ถึง 600A
  • อ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่แม่นยำโดยไม่ทำลายวงจร
  • เข้ากันได้กับมัลติมิเตอร์ Fluke ส่วนใหญ่
  • ความปลอดภัย CAT III 600 V