Fluke 705 Loop Calibrator

  • จอแสดงผลขนาดใหญ่ ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นปุ่มกดเพื่อการใช้งานง่าย
  • การอ่านค่า mA และ % พร้อมกันเพื่อแปลผลการอ่านค่าได้รวดเร็วและง่ายดาย
  • ความแม่นยำ mA เท่ากับ 0.02%