Fluke 721Ex Precision Pressure Calibrator

สามารถกำหนดค่า 721Ex ได้โดยการเลือกเซนเซอร์แรงดันต่ำ 16 PSI (1.1 บาร์) หรือ 36 psi (2.48 บาร์) แล้วตามด้วยเพิ่มช่วงแรงดันสูง 7 ระดับได้แก่ 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 หรือ 5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 บาร์)

  • เหมาะสำหรับใช้สอบเทียบการไหลของก๊าซ (การเคลื่อนย้ายที่ต้องได้รับการดูแล)
  • เซนเซอร์แรงดันชนิดสแตนเลสสตีลแบบแยกกันสองตัว ความแม่นยำ 0.025 %
  • อินพุต Pt100 RTD สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิ, (โพรบเสริม)
  • ทดสอบสวิตช์ที่อินพุตแรงดันทั้งสองจุด
  • จอแสดงผลกราฟิกแบบมีไฟขนาดใหญ่สามารถแสดงอินพุตได้สูงสุดสามค่าพร้อมกัน
  • บันทึกการตั้งค่าอุปกรณ์ 5 รายการไว้สำหรับเรียกคืนและใช้งาน