Fluke 77 IV Digital Multimeter

  • จอแสดงผลขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งดูง่ายกว่ามาก
  • แบคไลท์สำหรับทำงานในที่แสงน้อย
  • ช่วงการวัดกว้าง 1000 V
  • การวัด AC ตอบสนองเฉลี่ย
  • ความแม่นยำ 0.3%
  • 10 แอมป์ต่อเนื่อง (20A เป็นเวลา 30 วินาที)
  • ค่าต่ำสุด/สูงสุดสำหรับบันทึกการผันผวนของสัญญาณ
  • ความถี่และการเก็บประจุ
  • ความต้านทานและความต่อเนื่อง