Fluke T6-1000 PRO Electrical Tester

  • ความต้านทาน 1 Ω ถึง 100 kΩ
  • วัดความถี่ 45 Hz ถึง 66 Hz ผ่านคีมแบบเปิด
  • ทำงานได้กับสายไฟส่วนใหญ่ ขนาดไม่เกิน AWG 4/0 (ปากคีม 17.8 มม./0.7 นิ้ว)
  • ปุ่มแสดงค่าหน้าจอค้างไว้ชั่วคราว
  • จอแสดงผลอ่านง่าย
  • ใช้ได้กับที่แขวนมิเตอร์แม่เหล็ก Fluke TPAK เพื่อความสะดวกในการทำงาน