Fluke 287 FlukeView® Forms Combo Kit

  • สามารถทำการบันทึกได้หลายครั้งโดยไม่ต้องดาวน์โหลด
  • ความแม่นยำ DC พื้นฐาน 0.025%
  • วัดได้ถึง 10 A (20 A เป็นเวลา 30 วินาที)
  • ช่วงความจุ 100 mF