Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder

  • เครื่องบันทึกคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบเฟสเดียวสำหรับตรวจจับและบันทึกปัญหาคุณภาพไฟฟ้า
  • การสรุปข้อมูลเป็นกราฟิกที่ชัดเจนและสร้างภาพรวมของพารามิเตอร์คุณภาพของพลังงานได้รวดเร็ว ทำให้คุณไม่ต้องอาศัยการคาดเดาในการวินิจฉัยปัญหาคุณภาพของแรงดันไฟฟ้า
  • ใช้งานง่ายมาก เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟหลักโดยตรงเพื่อบันทึกข้อมูล